Thêm mới Chương trình mục tiêu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Chương trình mục tiêu, Dự án >

Thêm mới Chương trình mục tiêu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Mô tả nghiệp vụ

Khai báo bổ sung Chương trình mục tiêu

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Chương trình mục tiêu, Dự án kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, chọn <<Thêm Chương trình mục tiêu>> xuất hiện hộp hội thoại:

image649

 

-       Nhập Mã CTMT, Tên CTMT vào các ô nhập liệu tương ứng.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Chương trình mục tiêu mới.

Xem thêm

Thêm Dự án

Thêm Công trình/ Hạng mục Công trình

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.