Sửa Loại chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại chứng từ >

Sửa Loại chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về các loại chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn loại chứng từ cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image556 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Loại chứng từ, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

Xem thêm

Thêm mới Loại chứng từ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.