Sửa Mẫu số hóa đơn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mẫu số hóa đơn >

Sửa Mẫu số hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về Mẫu số hóa đơn

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Mẫu số hóa đơn

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image556 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa mẫu số hóa đơn, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

Xem thêm

Thêm mới mấu số hóa đơn

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.