Thêm mới Tài khoản kết chuyển

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản > Tài khoản kết chuyển >

Thêm mới Tài khoản kết chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép NSD thêm mới tài khoản kết chuyển cho từng nghiệp vụ kế toán để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Tài khoản kết chuyển, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image566

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã kết chuyển

Mã của tài khoản kết chuyển (bắt buộc nhập)

Loại kết chuyển

Xác định loại nghiệp vụ kết chuyển

Thứ tự kết chuyển

Trật tự so với các bút toán kết chuyển liên quan

Bên kết chuyển

Xác định tài khoản kết chuyển thuộc bên Nợ hay bên Có

Kết chuyển từ

Xác định tài khoản gốc để kết chuyển (bắt buộc nhập)

Kết chuyển đến

Xác định tài khoản được kết chuyển tới từ tài khoản gốc (bắt buộc nhập)

Nguồn kinh phí

Xác định nguồn kinh phí có liên quan

Diễn giải

Thông tin chi tiết về tài khoản kết chuyển

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi tài khoản kết chuyển

Cất

Lưu tài khoản kết chuyển mới

Hủy bỏ

Không lưu tài khoản kết chuyển mới

-       Nhập các thông tin Mã kết chuyển, Kết chuyển từ, Kết chuyển đến.

-       Nhập các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu tài khoản kết chuyển mới.

Xem thêm

Nhân bản Tài khoản kết chuyển

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.