Sửa Tài khoản ngầm định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản > Tài khoản ngầm định >

Sửa Tài khoản ngầm định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Sửa cho phép NSD sửa thông tin chi tiết về tài khoản ngầm định cho các loại chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn tài khoản ngầm định cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image556 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image569

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Loại chứng từ

Tên loại chứng từ (không thể sửa)

Lọc TK Nợ

Cho phép lọc danh sách tài khoản sẽ xuất hiện tại ô TK Nợ ngầm định hoặc cột TK Nợ của Loại chứng từ hiện thời.

TK Nợ ngầm định

Xác định tài khoản Nợ ngầm định sẽ xuất hiện tại cột TK Nợ của Loại chứng từ hiện thời

Lọc TK Có

Cho phép lọc danh sách tài khoản sẽ xuất hiện tại ô TK Có ngầm định hoặc cột TK Có của Loại chứng từ hiện thời

TK Có ngầm định

Xác định tài khoản Có ngầm định sẽ xuất hiện tại cột TK Có của Loại chứng từ hiện thời

Lọc TK thuế

Cho phép lọc danh sách tài khoản sẽ xuất hiện tại ô TK thuế ngầm định hoặc cột TK thuế của Loại chứng từ hiện thời

TK thuế ngầm định

Xác định tài khoản thuế ngầm định sẽ xuất hiện tại cột TK thuế của Loại chứng từ hiện thời

Cất

Lưu các thông tin vừa sửa đổi

Hủy bỏ

Không lưu các thông tin vừa sửa đổi

-       MISA Mimosa.NET 2014 đã thiết lập sẵn các thông tin cần thiết về tài khoản ngầm định. Tuy nhiên, NSD có thể sửa đổi tài khoản ngầm định cho phù hợp với yêu cầu của đơn vị:

-       Thêm hoặc loại bỏ tài khoản tại ô Lọc TK Nợ, Lọc TK Có hoặc Lọc TK thuế: Nhấn nút image570 bên phải của ô tương ứng, xuất hiện hộp hội thoại Chọn tài khoản. Tích chọn những tài khoản cần thêm vào danh sách. Bỏ chọn những tài khoản cần loại khỏi danh sách.

-       Chọn lại TK Nợ ngầm định, TK Có ngầm định hoặc TK thuế ngầm định: Nhấn nút image571 bên phải của ô tương ứng.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin vừa sửa đổi.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.