MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Ghi nhận kết quả tổng hợp làm đêm, làm thêm giờ của từng cán bộ khi nhận được bảng tổng hợp chấm làm đêm, làm thêm giờ để làm căn cứ tính phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ cho các cán bộ được hưởng

Hướng dẫn thực hiện

-       Tại màn hình Chấm công, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chọn biểu tượng image868 trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình nhập chi tiết kết quả tổng hợp chấm công.

-       Chọn tháng chấm công và Loại bảng tổng hợp là Tổng hợp làm đêm, làm thêm giờ. Trên màn hình chi tiết bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm sẽ chỉ hiển thị các cột Làm thêm ngày thường, Làm thêm T7,CN; Làm thêm ngày lễ, Làm đêm để thực hiện ghi nhận kết quả.

Cham_cong_CT

 

-Bấm Chọn cán bộ. Trên màn hình Chọn cán bộ, thực hiện lọc tìm tên cán bộ có phát sinh nghỉ không lương, nghỉ ốm, nghỉ thai sản trong danh sách, bấm chọn. Cán bộ được chọn hiển thị trên màn hình tổng hợp ngày nghỉ

Chon_can_bo

 

-Nhập số ngày nghỉ tương ứng của từng cán bộ. Bấm <<Cất>>
-Trường hợp nhận Bảng tổng hợp chấm làm đêm, làm thêm bằng bản mềm (Excel), thực hiện nhập khẩu trực tiếp bảng tổng hợp làm thêm từ file excel tổng hợp chấm làm thêm, làm đêm đó

Xem thêm

Nhập khẩu bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm