Rút tiền mặt

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền gửi >

Rút tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi ngân hàng của đơn vị về nhập quỹ, thực hiện như thế nào?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ:

Khi có nhu cầu rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi về nhập quỹ, kế toán lập giấy rút tiền (trường hợp tài khoản tiền gửi tại kho bạc) hoặc viết séc tiền mặt (trường hợp tài khoản tiền gửi tại ngân hàng).

oSau khi làm thủ tục rút tiền tại ngân hàng/kho bạc, kế toán lập phiếu thu và bàn giao lại số tiền rút về cho thủ quỹ.

oThủ quỹ thực hiện thu tiền và ghi sổ quỹ.

oCăn cứ vào phiếu thu đã có chữ ký của thủ quỹ, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt, đồng thời căn cứ vào giấy báo nợ của ngân hàng/kho bạc, thực hiện ghi sổ chi tiết tiền gửi.

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán:

Nợ TK 111/ Có TK 1121

hmtoggle_plus1Ví dụ:

Ngày 23/6/2015, đơn vị nhận giấy báo Nợ của ngân hàng, nội dung: Thủ quỹ rút tiền gửi về chi hoạt động trong tháng 7, số tiền 12.000.000

Hướng dẫn rút tiền mặt về nhập quỹ:

                 Xem phim hướng dẫn

 

                 

 

                 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Vào Tiền mặt\ Lập phiếu thu\ Phiếu thu rút tiền gửi NH, KB

Nhập các thông tin: Ngày chứng từ, Số chứng từ, Người nộp, Rút từ TK (chọn số tài khoản ngân hàng rút tiền)…; sau đó tại phần thông tin chi tiết hạch toán Nợ 1111/ Có 1121

Rut tien mat

 

Đơn vị nhập các thông tin chi tiết và nhấn Cất.

Tại đây, anh chị có thể in được Phiếu thu.