Bảng kê chứng từ thực chi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Bảng kê chứng từ thanh toán >

Bảng kê chứng từ thực chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in bảng kê chứng từ thực chi.

image736

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Khoảng thời gian

Chọn khoảng thời gian lấy các chứng từ lên bảng kê

Diễn giải

Nội dung chính của bảng kê

Ngày lập

Ngày lập bảng kê

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà số liệu trên bảng kê được lên sổ, báo cáo

Số CT

Số bảng kê chứng từ thực chi

Nguồn

Thông tin về nguồn của các chứng từ thực chi

Chương

Thông tin về chương của các chứng từ thực chi

Loại

Thông tin về loại của các chứng từ thực chi

Khoản

Thông tin về khoản của các chứng từ thực chi

Mục

Thông tin về mục của các chứng từ thực chi

Tiểu mục

Thông tin về tiểu mục của các chứng từ thực chi

Cấp phát

Thông tin về hình thức cấp phát của các chứng từ thực chi

Nghiệp vụ

Thông tin về nghiệp vụ của các chứng từ thực chi

Ngày CT

Ngày chứng từ của các chứng từ thực chi

Số CT

Số chứng từ của các chứng từ thực chi

Diễn giải

Nội dung của chứng từ thực chi

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một Bảng kê chứng từ thực chi

-       Kích chuột vào biểu tượng image698 trên thanh công cụ để nhập bảng kê mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

-       Chọn khoảng thời gian để lấy các chứng từ lên bảng kê.

-       Nhập diễn giải, ngày lập bảng kê, số bảng kê,…

-       Sau khi NSD chọn khoảng thời gian, những chứng từ có cột nghiệp vụ chọn là “Thực chi” sẽ lên trang Bảng kê. NSD tích chọn những chứng từ cần lấy vào bảng kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu bảng kê mới.

8 Sửa Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách, xuất hiện hộp hội thoại:

image729

-       Chọn cách hiển thị Mã nguồn.

-       Kích chuột vào “Ghi nhớ” nếu muốn Mã nguồn đã chọn được hiển thị ở lần in sau.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để in chứng từ vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.