Sắp xếp chứng từ nhập xuất

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Vật tư, hàng hóa >

Sắp xếp chứng từ nhập xuất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép sắp xếp thứ tự các chứng từ nhập kho và xuất kho CCDC trong cùng một ngày. Việc sắp xếp thứ tự nhập xuất chỉ áp dụng cho phương pháp tính giá nhập trước xuất trước.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Vật tư, hàng hóa, CCDC\Sắp xếp chứng từ nhập xuất, xuất hiện hộp hội thoại:

04-01-2013 10-26-14 SA

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày hạch toán

Chọn ngày hạch toán để sắp xếp các chứng từ nhập xuất

Danh sách chứng từ nhập xuất

Danh sách các chứng từ nhập xuất trong ngày

-       Hệ thống sẽ tự động lấy lên danh sách các chứng từ nhập xuất trong ngày.

-       Để sắp xếp các chứng từ nhập xuất, kích chuột vào dòng chứng từ cần sắp xếp, nhấn nút image822 nếu muốn sắp xếp chứng từ lên trên, nhấn nút image823 nếu muốn sắp xếp chứng từ xuống dưới.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>>.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.