Mua hàng nhập kho chưa thanh toán

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Mua hàng >

Mua hàng nhập kho chưa thanh toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi tôi mua hàng chưa thanh toán về nhập kho thì phài làm thế nào?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oCăn cứ vào nhu cầu sử dụng thực tế của các bộ phận, phòng ban gửi lên, cán bộ phụ trách mua hàng thực hiện tìm nhà cung cấp và làm thủ tục đặt hàng

oKhi nhà cung cấp thực hiện giao hàng, tùy vào mục đích sử dụng của hàng hóa mua về, kế toán thực hiện thủ tục giao nhận như sau:

Kế toán lập phiếu nhập kho

Căn cứ vào phiếu nhập, thủ kho thực hiện nhận hàng hóa vào trong kho và ghi sổ kho

Căn cứ vào phiếu nhập kho đã có đầy đủ chữ ký của thủ kho và người giao hàng, kế toán ghi sổ chi tiết vật tư

oSau khi hoản thành thủ tục bàn giao, căn cứ vào hóa đơn của nhà cung cấp và các chứng từ giao nhận, kế toán thực hiện ghi sổ công nợ nhà cung cấp

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

        Nợ TK 152, 153

        Nợ TK 3113

              Có TK 331

hmtoggle_plus1Ví dụ

oNgày 25/06/2015 đơn vị  mua bông băng y tế của công ty dược phẩm Nam Hà về nhập kho vật tư, theo hóa đơn số 0000015, chi tiết như sau:

Bông y tế: số lương: 500 hộp, đơn giá: 20.000đ/hộp

Đơn vị chưa thanh toán cho nhà cung cấp

Thuế GTGT 10%

Hướng dẫn mua hàng nhập kho chưa thanh toán cho nhà cung cấp

                 Xem phim hướng dẫn

                 

 

                 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Để nhập liệu được chứng từ mua hàng nhập kho thì đầu tiên anh/chị phải khai báo vật tư là Bông y tế. Anh chị có thể tham khảo cách khai báo vật tư hàng hóa Tại đây.

Sau khi khai báo xong anh/chị vào phân hệ Mua hàng\Mua hàng chưa thanh toán, kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới Hóa đơn mua hàng.

 

R23-MH01

 

Chương trình xuất hiện màn hình chi tiết mua hàng chưa thanh toán

 

mua hang

 

Anh chị nhập các thông tin chung của hóa đơn mua hàng như: Nhà cung cấp, Mã số thuế, Diễn giải, Ngày CT, Ngày HT, Số CT, Số PN…;

Phần hạch toán chi tiết, anh chị nhập thông tin : Mã hàng, Diễn giải, Kho, TK Nợ, TK Có, ĐVT, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền

Sau đó anh chị sang tab Thuế, chọn Thuế suất, nhập Số HĐ, Ký hiệu HĐ,…

 

mua hang_thue

 

Kiểm tra các thông tin cần thiết và nhất <Cất> để lưu giữ chứng từ

Tại đây, anh chị có thể in được Hóa đơn mua hàng, Phiếu nhập kho, chứng từ kế toán.

 

Lên đầu trang