Mua hàng nhập kho thanh toán ngay

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Mua hàng >

Mua hàng nhập kho thanh toán ngay

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Đơn vị tôi mua vật tư về nhập kho thanh toán ngay cho nhà cung cấp tôi phải làm sao?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oCăn cứ vào nhu cầu sử dụng thực tế của các bộ phận, phòng ban gửi lên, cán bộ phụ trách mua hàng thực hiện tìm nhà cung cấp và làm thủ tục đặt hàng

oKhi nhà cung cấp thực hiện giao hàng, tùy vào mục đích sử dụng của hàng hóa mua về, kế toán thực hiện thủ tục giao nhận như sau:

Kế toán lập phiếu giao nhận vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ

Bộ phận kho nhận vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ

Căn cứ vào phiếu giao nhận đã có đầy đủ chữ ký của nhà cung cấp và bộ phận sử dụng, kế toán ghi sổ chi tiết chi hoạt động/sổ chi tiết chi dự án

oCăn cứ vào đề nghị thanh toán của nhà cung cấp hoặc cán bộ phụ trách mua hàng, kế toán lập chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp theo một trong các hình thức sau:

Mua hàng thanh toán ngay bằng rút dự toán chuyển khoản

- Kế toán lập hồ sơ rút dự toán chuyển khoản cho nhà cung cấp gửi kho bạc nơi giao dịch. Hồ sơ rút dự toán bao gồm:

        ​+ Giấy rút dự toán chuyển khoản

        + Bảng kê chứng từ thanh toán

- Căn cứ vào hồ sơ rút dự toán, kho bạc thực hiện chuyển tiền từ tài khoản dự toán của đơn vị vào tài khoản của nhà cung cấp

- Kế toán nhận lại liên giấy rút và thực hiện ghi sổ kế toán

Mua hàng thanh toán ngay bằng chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi

- Kế toán lập ủy nhiệm chi/lệnh chi tiền thanh toán tiền cho nhà cung cấp gửi ngân hàng/kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản

- Căn cứ vào nội dung ủy nhiệm chi/lệnh chi tiền, kho bạc/ngân hàng thực hiện chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi của đơn vị vào tài khoản tiền gửi của nhà cung cấp

- Kế toán nhận giấy báo nợ và thực hiện ghi sổ kế toán

Mua hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt

- Kế toán lập phiếu chi thanh toán tiền cho nhà cung cấp

- Căn cứ vào nội dung phiếu chi, thủ quỹ xuất tiền trả cho nhàn cung cấp, đồng thời ghi sổ quỹ

- Căn cứ vào phiếu chi đã có đầy đủ chữ ký của thủ quỹ, kế toán thực hiện ghi sổ tiền mặt

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oMua hàng thanh toán ngay bằng rút dự toán chuyển khoản

Nợ TK 152, 153

Nợ TK 3113

Có TK 461, 462, 441, 465

oMua hàng thanh toán ngay bằng chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi

Nợ TK 152, 153

Nợ TK 3113

Có TK 112

oMua hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt

Nợ TK 152, 153

Nợ TK 3113

Có TK 111

hmtoggle_plus1Ví dụ

oNgày 25/06/2015 đơn vị  mua bông băng y tế về nhập kho của khoa răng hàm mặt, chi tiết như sau:

Bông y tế: số lượng: 500 hộp, đơn giá: 20.000đ/hộp

Đơn vị đã có nhận được đầy đủ hóa đơn chứng từ của nhà cung cấp nên theo hợp đồng đơn vị chuyển tiền ngay cho nhà cung cấp từ tài khoản dự toán ở kho bạc bằng nguồn ngân sách huyện, tiểu mục 6254.

Hướng dẫn mua hàng nhập kho thanh toán ngay cho nhà cung cấp

                 Xem phim hướng dẫn

                 

 

                 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Để nhập liệu được chứng từ mua hàng nhập kho thì đầu tiên anh/chị phải khai báo vật tư là Bông y tế. Anh chị có thể tham khảo cách khai báo vật tư hàng hóa Tại đây.

Sau khi khai báo xong anh/chị vào phân hệ Mua hàng\Mua hàng trả tiền ngay, kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới chứng từ nhập mua bằng chuyển khoản.

 

R23-MH04

 

Chương trình xuất hiện màn hình chi tiết Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hóa

Anh chị nhập các thông tin chung của hóa đơn mua hàng như: Nhà cung cấp, Mã số thuế, Ngày CT, Ngày HT, Số CT, Số PN…

Ở phần chi tiết, anh chị nhập: Mã hàng, Diễn giải, Kho, TK Nợ, TK Có, ĐVT, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất, Số HĐ, Ký hiệu HĐ,…

Chương trình mặc định tài khoản có là 46121, trường hợp đơn vị dùng tài khoản nguồn khác, anh chị có thể chọn lại tài khoản cho phù hợp với định khoản của đơn vị.

 

mua hang ck

 

Tiếp theo anh chị chọn tab 2.MLNS để nhập các thông tin liên quan đến Nguồn, chương, loại khoản, mục tiểu mục. Như ví dụ trên anh chị chọn nguồn Ngân sách huyện, tiểu mục 6254.

 

mua hang ck tab2

 

Anh chị kiểm tra các thông tin trên chứng từ, sau đó nhấn Cất để hoàn thành lập chứng từ Mua hàng thanh toán ngay.

Tại đây, anh chị có thể in được Phiếu nhập kho, Giấy rút dự toán ngân sách.

Lưu ý: Anh chị làm tương tự các trường hợp thanh toán ngay bằng các hình thức khác:

Trường hợp đơn vị dùng tiền mặt để trả cho nhà cung cấp thì khi chọn Mua hàng chọn hình thức là Mua hàng bằng tiền mặt

Trường hợp đơn vị dùng tiền gửi để trả cho nhà cung cấp thì khi chọn Mua hàng chọn hình thức là Mua hàng bằng tiền gửi

 

Lên đầu trang