Bán hàng thu tiền ngay

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Bán hàng >

Bán hàng thu tiền ngay

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi tôi bán hàng thu tiền ngay của khách hàng thì phải làm sao?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oSau khi bán hàng cho khách hàng, căn cứ vào yêu cầu xuất hóa đơn của khách hàng, kế toán thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng và ghi sổ chi tiết doanh thu

oTrường hợp đơn vị cung cấp dịch vụ cho khách hàng, căn cứ vào hóa đơn bán hàng, kế toán thực hiện thủ tục thu tiền bán hàng

oTrường hợp đơn vị bán hàng hóa cho khách hàng, kế toán làm thủ tục xuất kho hàng bán cho khách và ghi sổ chi tiết vật tư, hàng hóa sau đó mới làm thủ tục thu tiền khách hàng.

oNếu thu tiền mặt:

Kế toán thực hiện thu tiền khách hàng qua 1 trong 2 hình thức sau:

Kế toán thực hiện lập Phiếu thu

Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền mặt, đồng thời ghi sổ quỹ

Kế toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt

oNếu thu tiền gửi:

Ngân hàng/kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản tiền gửi gửi giấy báo có cho đơn vị, thông báo về khoản tiền đổ vào tài khoản tiền gửi của đơn vị

Căn cứ vào giấy báo có, kế toán lập chứng từ ghi nhận khoản thu tiền gửi đã nhận và ghi sổ chi tiết tiền gửi

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oKhi bán hàng không có thuế thì anh/chị chỉ ghi nhận doanh thu và phải thu khách hàng

Nợ Tk 111, 112

Có Tk 531

oTrường hợp bán hàng có thuế ghi nhận: Phải thu khách hàng, Thuế GTGT đầu ra, Doanh thu

Nợ Tk 111, 112

Có Tk 531 - Số tiền trước thuế GTGT

Có Tk 3331 - Thuế GTGT đầu ra

oGhi nhận chi phí bán hàng:

Xuất hàng hóa, thành phẩm bán hàng:

Nợ TK 631/Có TK 155

Cung cấp dịch vụ

Nợ TK 631/Có tài khoản liên quan. Tài khoản liên quan bao gồm:

Dùng tiền mặt để phục vụ cho việc bán hàng: TK có là 111

Dùng tiền gửi để phục vụ cho việc bán hàng: TK có là 112

Phải trả cho đối tác để cung cấp được dịch vụ cho khách hàng: TK có là 331

hmtoggle_plus1Ví dụ

oNgày 26/06/2015 đơn vị  xuất bán Bông y tế cho bệnh viện Xanhpon chi tiết như sau:

Bông y tế: số lương: 500 hộp, đơn giá: 20.000.000đ/hộp, thuế GTGT là 10%

Theo hợp đồng bệnh viện Xanhpon gửi trả tiền mặt ngay cho đơn vị

Hướng dẫn nghiệp vụ bán hàng thu tiền ngay

                 Xem phim hướng dẫn

                         

 

                 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

o Vào phân hệ Bán hàng, nhấp phải vào Bán hàng thu tiền ngay, chọn Bán hàng thu tiền mặt.

 

_img544

 

oChương trình hiện ra giao diện Phiếu thu bán hàng.

oAnh chị khai báo thông tin chung: khách hàng mua, ngày chứng từ, ngày hạch toán, số phiếu thu, số phiếu xuất tương ứng.

oTrường hợp hóa đơn bán hàng có nhiều mặt hàng, khi in hóa đơn, anh chị chỉ muốn in tên mặt hàng chung, kèm Bảng kê hàng hóa dịch vụ, thì anh chị tích chọn ô "In kèm bảng kê", sau đó điền số bảng kê, ngày bảng kê, tên mặt hàng chung muốn hiển thị trên hóa đơn.

oAnh chị khai báo thông tin về hóa đơn: loại hóa đơn, hình thức hóa đơn, mẫu số hóa đơn, ngày hóa đơn, ....

oTiếp theo anh chị nhập các thông tin hạch toán chi tiết: mã hàng, kho xuất ra, số lượng, đơn giá...

oPhần mềm tự động ghi nhận tiền mặt và doanh thu,  mặc định tài khoản nợ là 1111 và tài khoản doanh thu là 531, anh/chị kiểm tra lại và chọn lại tài khoản nếu cần.

oNếu hóa đơn bán hàng có chiết khấu hoặc giảm giá, anh chị tìm đến các cột tương ứng để khai báo tỷ lệ chiết khấu, giảm giá (nếu có). Căn cứ thành tiền của hàng hóa và tỷ lệ chiết khấu (giảm giá), phần mềm tự động sinh dòng định khoản hạch toán khoản chiết khấu, giảm giá.

 

R23-BH05

 

oAnh/chị tiếp tục sang tab Thuế, giá vốn để khai báo thuế. Như ví dụ trên, anh chị khai báo thuế suất 10%. Đơn giá vốn anh chị không cần điền, phần mềm sẽ tự động tính căn cứ phương pháp tính giá anh chị đang chọn. Chi tiết anh chị có thể xem Tại đây.

 

R23-BH06

 

oTiếp theo anh chị chọn tab Thống kê. Tài khoản 531 là tài khoản chi tiết theo Hoạt động sự nghiệp, nên anh chị chọn hoạt động sự nghiệp tương ứng, ở đây anh chị chọn Hoạt động sản xuất cung ứng dịch vụ.

 

R23-BH07

 

 

oKiểm tra các thông tin cần thiết và nhất <Cất> để lưu giữ chứng từ

oTại đây, anh chị có thể in được Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng, Phiếu thu, Bảng kê hàng hóa, dịch vụ.

oChú ý: Trường hợp bán hàng thu ngay bằng tiền gửi thì anh/chị vào Bán hàng thu tiền ngay, chọn Bán hàng thu tiền gửi

R23-BH04

 

Lên đầu trang