Thu tiền khách hàng

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Bán hàng >

Thu tiền khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi khách hàng thanh toán tiền hàng/dịch vụ tôi phải làm thế nào?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oSau khi bán hàng công nợ cho khách hàng, khi khách hàng thực hiện trả nợ, kế toán làm thủ tục ghi nhận số tiền thu về và cập nhật sổ công nợ khách hàng qua 1 trong 2 hình thức sau:

oNếu thu tiền gửi:

Ngân hàng/kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản tiền gửi gửi giấy báo có cho đơn vị, thông báo về khoản tiền đổ vào tài khoản tiền gửi của đơn vị

Căn cứ vào giấy báo có, kế toán lập chứng từ ghi nhận khoản thu tiền gửi đã nhận và ghi sổ chi tiết tiền gửi

oNếu thu tiền mặt:

Kế toán thực hiện lập Phiếu thu

Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền mặt, đồng thời ghi sổ quỹ

Kế toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oNếu thu tiền gửi:

Nợ Tk 112

Có Tk 311

oNếu thu tiền mặt:

Nợ Tk 111

Có Tk 311

hmtoggle_plus1Ví dụ

oNgày 26/07/2015 bệnh viện Xanhpon trả tiền hàng mua của đơn vị trước đó bằng tiền mặt, tổng tiền 11.000.000

Hướng dẫn nghiệp vụ thu tiền khách hàng

              Xem phim hướng dẫn

             

 

              Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

o   Vào Phân hệ Bán hàng, nhấp phải vào Thu tiền khách hàng, chọn Thu tiền mặt

_img549

 

oPhần mềm hiển thị Phiếu thu tiền khách hàng:

oAnh chị nhập thông tin ngày chứng từ, ngày hạch toán, số phiếu thu, người nộp, diễn giải...

 

R23-BH08

 

o Ở phần chi tiết, phần mềm tự động hạch toán Nợ 1111/ Có 3111, anh chị có thể sửa lại tài khoản (nếu cần)

o Anh chị nhập số tiền thu được.

o Anh chị kiểm tra các thông tin khác và <Cất> để lưu giữ chứng từ.

oTại đây anh chị có thể in được Phiếu thu.

oChú ý: Trường hợp thu tiền khách hàng bằng tiền gửi, anh chị nhấp phải vào Thu tiền khách hàng, chọn Thu tiền gửi và thao tác tương tự.

 

Lên đầu trang