Thuế Giá trị gia tăng

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Bán hàng >

Thuế Giá trị gia tăng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Đơn vị tôi tính thuế GTGT theo phương pháp gián tiếp tôi phải làm gì?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oTheo quy định tại thông tư 156/2013/TT-BTC, đơn vị thực hiện lập và nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý. Cụ thể như sau:

oĐơn vị có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống: kê khai thuế GTGT theo quý

oĐơn vị có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 20 tỷ đồng: kê khai thuế GTGT theo tháng

oHồ sơ khai thuế

oTrường hợp đơn vị tính thuế theo phương pháp gián tiếp, hồ sơ khai thuế gồm:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT

Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT

Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% theo mẫu số 01-3/GTGT

Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng, quý theo mẫu số 01-4A/GTGT (áp dụng đối với đơn vị phân bổ số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong tháng, quý theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra của tháng, quý).

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oTrường hợp đơn vị tính thuế theo phương pháp trực tiếp:

Cuối kỳ tính thuế, kế toán xác định số thuế phải nộp và định khoản:

Xác định thuế:

oNợ TK 531

oCó TK 3331

Nộp thuế:

oNợ TK 3331

oCó Tk 111,112

oTrường hợp đơn vị tính thuế theo phương pháp khấu trừ:

Khấu trừ thuế

Nợ Tk 3331

Có Tk 3113

Nộp thuế

Nợ TK 3331

Có Tk 111,112

Đơn vị tôi tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp tôi phải làm gì?

Hướng dẫn nghiệp vụ tính thuế GTGT theo phương pháp gián tiếp

 Xem phim hướng dẫn

                 

 

         Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Lập bảng kê mua vào

oVào menu Nghiệp vụ\Thuế\Lập bảng kê mua vào, kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Chọn kỳ tính thuế rồi tích chọn các hóa đơn, chứng từ cần lập bảng kê.

Thao tác nhập và chỉnh sửa Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

o Vào phân hệ Thuế, nhấp phải vào Lập bảng kê mua vào, chọn Thêm bảng kê thuế mua vào

_img551

 

Chọn kỳ tính thuế, chọn từng chứng từ lập bảng kê mua vào (chọn nhanh tất cả các chứng từ bằng cách tích vào ô vuông trên cùng)

Cất bảng kê và Nhấn vào nút IN trên thanh công cụ để in bảng kê.

Lưu ý: Sau khi chọn kỳ tính thuế, chỉ có các hóa đơn mua vào thỏa mãn các điều kiện sau thì hiển thị trên danh sách hóa đơn để chọn lập bảng kê:

1.Có Loại hóa đơn là: Hóa đơn giá trị gia tăng, hoặc Hóa đơn thông thường (trường hợp khi lập bảng kê, anh chị tích chọn "Kê cả hóa đơn thông thường")

2.Có ngày hóa đơn và ngày hạch toán nằm trong kỳ thuế đã chọn. Hoặc hóa đơn có ngày hóa đơn và ngày hạch toán nằm trong các kỳ thuế trước đó, nhưng hóa đơn chưa được kê vào trong bảng kê nào trước đó.

3.Có khai báo thông tin Nhóm HHDV.

2. Lập bảng kê bán ra

o Vào phân hệ Thuế hoặc menu Nghiệp vụ\Thuế\Lập bảng kê bán ra, kích chuột phải và chọn Thêm để thêm mới Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

ban ra

Chọn kỳ tính thuế rồi tích chọn các hóa đơn, chứng từ cần lập bảng kê.

Thao tác nhập và chỉnh sửa Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Cất bảng kê và Nhấn vào nút IN trên thanh công cụ để in bảng kê.

o Lưu ý: Sau khi chọn kỳ tính thuế, chỉ có các hóa đơn bán ra thỏa mãn các điều kiện sau thì hiển thị trên danh sách hóa đơn để chọn lập bảng kê:

1.Có Loại hóa đơn là: Hóa đơn giá trị gia tăng.

2.Có ngày hóa đơn và ngày hạch toán nằm trong kỳ thuế đã chọn. Hoặc hóa đơn có ngày hóa đơn và ngày hạch toán nằm trong các kỳ thuế trước đó, nhưng hóa đơn chưa được kê vào trong bảng kê nào trước đó.

3.Có khai báo thông tin Thuế suất.

 

3. Khấu trừ thuế

o Vào menu Nghiệp vụ\Thuế\Khấu trừ thuế hoặc kích chuột vào biểu tượng Khấu trừ thuế trên sơ đồ quy trình của phân hệ Thuế. Chương trình sẽ tự động thực hiện bút toán khấu trừ thuế (Nợ TK 3331/Có TK 3113) căn cứ vào các nghiệp vụ liên quan đến thuế đầu vào, đầu ra đã được hạch toán trên các phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi, Mua hàng, Bán hàng.

o Vào Phân hệ Thuế, nhấp chuột vào Khấu trừ Thuế.

o Chọn kỳ tính thuế

_img552

 

oChương trình tự động lấy số liệu lên, nhấn Tiếp tục.

 

_img553

 

oChương trình tự chọn ngày HT là ngày cuối tháng, nhấn Khấu trừ thuế

 

_img554

 

oNhấn YES để sinh chứng từ khấu trừ thuế

_img555

 

oNếu muốn xem chứng khấu trừ thuế thì nhấn YES

 

4. Lập tờ khai thuế

o Vào menu Nghiệp vụ\Thuế\Tờ khai thuế để thêm mới tờ khai thuế.

o Trên giao diện tờ khai thuế nhấn In để in tờ khai

5. Nộp thuế

o Vào menu Nghiệp vụ\Thuế\Nộp thuế hoặc hoặc kích chuột vào biểu tượng Nộp thuế trên sơ đồ quy trình của phân hệ Thuế.

o Tích vào ô vuông để chọn loại thuế cần nộp sau đó nhấn Tiếp tục

o Chọn đơn  vị nhận tiền, Phương thức thanh toán (nếu là tiền gửi thì phải nhập TK ngân hàng và tên ngân hàng) sau đó nhấn Lập chứng từ.

 

_img558

 

o Nhấn YES

_img559

 

o Nhấn YES để xem chứng từ vừa hạch toán.

_img560

 

Lên đầu trang