Số dư TK theo dõi chi tiết theo CCDC

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo CCDC, ví dụ: TK 005.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản theo dõi chi tiết theo CCDC.

-       Kích chuột phải chọn “Nhập”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc nhấn biểu tượng image1023 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1024

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chương

Chương ngân sách có liên quan đến CCDC cần nhập số dư ban đầu

Phòng ban

Tên Phòng ban sử dụng CCDC cần nhập số dư ban đầu

Mã CCDC

Mã của CCDC cần nhập số dư ban đầu

Tên CCDC

Tên của CCDC cần nhập số dư ban đầu

Số lượng tồn

Số lượng tồn của CCDC

Đơn giá

Đơn giá của CCDC

Giá trị tồn

Giá trị tồn = Số lượng tồn * Đơn giá

Cất

Lưu giữ thông tin vừa nhập liệu

Hủy bỏ

Hủy bỏ thông tin vừa nhập liệu

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập số lượng tồn và đơn giá cho từng CCDC lần lượt ở cột Số lượng tồn và cột Đơn giá.

-       Giá trị tồn được tính bằng Đơn giá nhân Số lượng tồn. Chương trình sẽ tự động tính giá trị tồn ngay sau khi  NSD nhập vào cột Đơn giá và Số lượng tồn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại số dư vừa nhập.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.