Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo Đối tượng, ví dụ: TK 3111, 312, 3131, 3311…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản theo dõi chi tiết theo Đối tượng.

-       Kích chuột phải chọn “Nhập”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc nhấn biểu tượng image1023 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1027

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chương

Chương ngân sách có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư ban đầu

Mã đối tượng

Mã của đối tượng có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư ban đầu

Tên đối tượng

Tên đối tượng có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư ban đầu

Dư Nợ

Nhập vào số Dư Nợ đối với những TK có tính chất là Dư Nợ

Dư Có

Nhập vào số Dư Có đối với những TK có tính chất là Dư Có

Cất

Lưu giữ thông tin vừa nhập

Hủy bỏ

Hủy bỏ thông tin vừa nhập

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập vào Dư Nợ hoặc Dư Có tùy theo tính chất của Tài khoản cho từng đối tượng và từng Chương cần nhập số dư ban đầu.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại số dư vừa nhập.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.