Số dư TK theo dõi chi tiết theo Hoạt động

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo Hoạt động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo Hoạt động sự nghiệp (như hoạt đồng thường xuyên, hoạt động nhà nước đặt hàng, …). Ví dụ: TK 511, 5211, 531, 631…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản theo dõi chi tiết theo Hoạt động sự nghiệp.

-       Kích chuột phải chọn “Nhập”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc nhấn biểu tượng image1023 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1028

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Hoạt động

Hoạt động sự nghiệp có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư ban đầu

Chương

Chương ngân sách có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư ban đầu

Dư Nợ

Nhập vào số Dư Nợ đối với những TK có tính chất là Dư Nợ

Dư Có

Nhập vào số Dư Có đối với những TK có tính chất là Dư Có

Thêm dòng mới

Thêm dòng nhập số dư ban đầu

Xóa dòng

Xóa dòng nhập số dư ban đầu

Cất

Lưu giữ thông tin vừa nhập

Hủy bỏ

Hủy bỏ thông tin vừa nhập

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn Hoạt động ở các cột Hoạt động. NSD nhấn nút image1029 ở cột Hoạt động.

-       Nhập vào Dư Nợ hoặc Dư Có tùy theo tính chất của Tài khoản.

-       Để thêm dòng nhập số dư, kích chọn dòng hiển thị cụm từ “Bấm vào đây để thêm mới”, hoặc nhấn tổ hợp phím Alt+T, hoặc nhấn nút <<Thêm dòng mới>>.

-       Để xóa dòng nhập số dư ban đầu, kích chọn dòng muốn xóa, kích chuột phải chọn Xóa dòng, hoặc nhấn tổ hợp phím Alt+X, hoặc nhấn nút <<Xóa dòng>>.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại số dư vừa nhập.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.