Số dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo Mục lục ngân sách, ví dụ: TK 0081, 0091, 46111, 46112, 66111, 66211, …

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình nhập số dư ban đầu, kích chọn tài khoản theo dõi chi tiết theo Mục lục ngân sách.

-       Kích chuột phải chọn “Nhập”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc nhấn biểu tượng image1023 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1030

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Nguồn

Chọn Nguồn kinh phí có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư

Chương

Chọn Chương có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư

Khoản

Chọn Khoản có liên quan đến nghiệp vụ cần nhập số dư

Mục

Chọn Mục có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư

Tiểu mục

Chọn Tiểu Mục có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư

Cấp phát

Chọn hình thức cấp phát có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư

Nghiệp vụ

Cho phép chọn nghiệp vụ liên quan đến số dư ban đầu

Dư Nợ

Nhập vào số Dư Nợ đối với những TK có tính chất là Dư Nợ

Dư Có

Nhập vào số Dư Có đối với những TK có tính chất là Dư Có

Thêm dòng mới

Thêm dòng nhập số dư ban đầu

Xóa dòng

Xóa dòng nhập số dư ban đầu

Cất

Lưu giữ thông tin vừa nhập

Hủy bỏ

Hủy bỏ thông tin vừa nhập

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập hoặc chọn Chương ở cột chọn Chương. NSD nhấn nút image1029 ở cột chọn Chương, hiển thị danh sách Chương, NSD chỉ cần nhấn chọn Chương trong danh sách.

-       Nhập hoặc chọn Nguồn, Loại khoản, Mục/Tiểu mục tương tự như thao tác nhập hoặc chọn Chương.

-       Nhập vào Dư Nợ hoặc Dư Có tùy theo tính chất của Tài khoản.

-       Để thêm dòng nhập số dư, kích chọn dòng hiển thị cụm từ “Bấm vào đây để thêm mới”, hoặc nhấn tổ hợp phím Alt+T, hoặc nhấn nút <<Thêm dòng mới>>.

-       Để xóa dòng nhập số dư ban đầu, kích chọn dòng muốn xóa, kích chuột phải chọn Xóa dòng, hoặc nhấn tổ hợp phím Alt+X, hoặc nhấn nút <<Xóa dòng>>.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại số dư vừa nhập.

Trên màn hình nhập số dư cho các TK 241, 635, 661 còn có thêm cột “Kho bạc duyệt” cho phép NSD phân biệt số dư đã qua ngân sách hay chưa qua ngân sách.

Một số tài khoản thường có nhiều MLNS giống nhau và số tiền có thể như nhau, chương trình hỗ trợ NSD chức năng sao chép số dư ban đầu từ tài khoản này sang tài khoản khác. Để sao chép số dư ban đầu cho tài khoản, trên màn hình nhập số dư của tài khoản muốn sao chép số dư đến ví dụ TK 661 từ số dư của TK 461, NSD kích chuột phải trên dòng chứng từ số dư, chọn Sao chép. Tiếp đó chọn TK sao chép (ví dụ TK 461). Cuối cùng nhấn nút Chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.