Thuế GTGT trực tiếp

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Bán hàng > Thuế Giá trị gia tăng >

Thuế GTGT trực tiếp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Đơn vị tôi tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp tiếp tôi phải làm gì?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oTheo quy định tại thông tư 156/2013/TT-BTC, đơn vị thực hiện lập và nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý. Cụ thể như sau:

oĐơn vị có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống: kê khai thuế GTGT theo quý

oĐơn vị có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 20 tỷ đồng: kê khai thuế GTGT theo tháng

oHồ sơ khai thuế

oTrường hợp đơn vị tính thuế theo phương pháp khấu trừ, hồ sơ khai thuế gồm:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 04-1/GTGT

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oCuối kỳ tính thuế, kế toán xác định số thuế phải nộp và định khoản:

Xác định thuế:

Nợ TK 531

Có TK 3331

Nộp thuế:

Nợ TK 3331

Có Tk 111,112

Hướng dẫn nghiệp vụ nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

o Đối với phương pháp trực tiếp chương trình chưa hỗ trợ cách tính thuế GTGT

o Sau khi anh/chị tính được số thuế phải nộp, anh/chị vào giao diện nghiệp vụ khác để hạch toán nghiệp vụ xác định số thuế phải nộp.

o Khi nộp thuế, căn cứ hình thức nộp bằng tiền mặt hoặc tiền gửi, anh chị vào phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi tương ứng để lập Phiếu chi hoặc Chi tiền gửi.