Bước 2: Chọn dữ liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > MISA Mimosa.NET 2014 Exporter > Xuất khẩu dữ liệu kế toán bằng MISA Mimosa.NET 2014 Exporter >

Bước 2: Chọn dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

 

image1172

-     Ở đây người sử dụng có thể chọn lựa những danh mục cần xuất khẩu, đối với những danh mục không cần xuất khẩu thì người sử dụng có thể bỏ dấu tích ở ô vuông trước danh mục cần bỏ.

-       Nhấn nút “Tiếp tục” để chuyển sang Bước 3.

-   Nhấn nút << Về trước >> để quay lại màn hình giới thiệu.

-       Nhấn nút <<Hủy bỏ>> để hủy bỏ việc xuất khẩu dữ liệu.      

Chú ý:

      +  Đối với dữ liệu nguồn là IMAS (phiên bản 7.2.8), IMAS (phiên bản 8.0) chương trình chỉ cho phép chọn dữ liệu xuất chi tiết đến Danh mục, Số dư, Số phát sinh.

      + Đối với dữ liệu nguồn là IMAS (phiên bản 8.0) chương trình luôn mặc định tích chọn xuất khẩu Danh mục.

Export_02


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.