Bước 3: Chọn đích xuất khẩu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > MISA Mimosa.NET 2014 Exporter > Xuất khẩu dữ liệu kế toán bằng MISA Mimosa.NET 2014 Exporter >

Bước 3: Chọn đích xuất khẩu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

image1173

-       Để chọn đường dẫn nơi lưu dữ liệu kế toán người sử dụng nhấn nút image531.

-       Nhấn nút “Thực hiện” để để chuyển sang Bước 4.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.