Thêm mới Tài liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý tài liệu >

Thêm mới Tài liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép thêm mới tài liệu vào phần mềm để quản lý và tra cứu.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Tài liệu, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image1128 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1129

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tệp tài liệu

Đường dẫn tới tệp tài liệu cần thêm mới (bắt buộc nhập)

image1130

Chọn đường dẫn đến tệp tài liệu

image1131

Xem nội dung tài liệu

Tên tài liệu

Tên tài liệu cần thêm mới (bắt buộc nhập)

Từ khoá

Từ khoá của tài liệu

Tác giả

Tác giả của tài liệu

Diễn giải

Những thông tin khác về tài liệu cần quản lý

Cất

Cất giữ thông tin đã khai báo

Huỷ bỏ

Không cất giữ thông tin đã khai báo

-       Chọn Tệp tài liệu, Tên tài liệu và nhập các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để cất giữ thông tin đã khai báo.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.