Sửa Tài liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý tài liệu >

Sửa Tài liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép sửa tài liệu đang được lưu trong phần mềm.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn tài liệu cần sửa trong danh sách.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa” hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+E, xuất hiện hộp hội thoại Sửa tài liệu.

-       Cập nhật các thông tin cần thay đổi.

-       Nhấn nút <<Cất>> để cất giữ thông tin đã sửa.

Xem thêm

Thêm mới Tài liệu

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.