Sao chép tới

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý tài liệu >

Sao chép tới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép sao chép tài liệu hoặc thư mục từ vị trí này đến vị trí khác trên cây thư mục.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn tài liệu hoặc thư mục cần sao chép.

-       Kích chuột phải chọn “Sao chép tới”, xuất hiện hộp hội thoại:

image1132

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Hãy chọn thư mục...

Chọn thư mục muốn sao chép tới trên cây thư mục

Sao chép

Thực hiện chức năng Sao chép tới

Huỷ bỏ

Không thực hiện chức năng Sao chép tới

-       Chọn thư mục muốn sao chép tới.

-       Nhấn nút <<Sao chép>> để thực hiện việc sao chép.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.