Di chuyển tới

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý tài liệu >

Di chuyển tới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép di chuyển tài liệu hoặc thư mục từ vị trí này đến vị trí khác trên cây thư mục.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn tài liệu hoặc thư mục cần di chuyển.

-       Kích chuột phải chọn “Di chuyển tới”, xuất hiện hộp hội thoại:

image1133

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Hãy chọn thư mục...

Chọn thư mục muốn di chuyển tới trên cây thư mục

Sao chép

Thực hiện chức năng Di chuyển tới

Huỷ bỏ

Không thực hiện chức năng Di chuyển tới

-       Chọn thư mục muốn di chuyển tới.

-       Nhấn nút <<Di chuyển>> để thực hiện việc di chuyển.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.