Đổi tên

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý tài liệu >

Đổi tên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép đổi tên tài liệu hoặc thư mục được chọn.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn tài liệu hoặc thư mục cần đổi tên.

-       Kích chuột phải chọn “Đổi tên”.

-       Nhập tên mới cho tài liệu hoặc thư mục, nhấn phím Enter trên bàn phím để kết thúc việc đổi tên.

NSD cũng có thể đổi tên thư mục bằng cách: trên thanh tác nghiệp kích chọn thư mục cần đổi tên, sau đó kích chuột phải chọn “Đổi tên”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.