Thu gọn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản > Hệ thống tài khoản >

Thu gọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Thu gọn cho phép NSD chỉ hiển thị danh sách các tài khoản tổng hợp.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Hệ thống tài khoản, kích chuột phải chọn “Thu gọn”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image561 trên thanh công cụ. Khi đó NSD chỉ nhìn thấy các tài khoản tổng hợp trên màn hình.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.