Xóa Tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản > Hệ thống tài khoản >

Xóa Tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Xóa cho phép xóa tài khoản khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn tài khoản cần xóa trong danh sách.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Nếu tài khoản có ít nhất một tài khoản con thuộc nó, cần phải xóa tài khoản con trước khi xóa tài khoản tổng hợp.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.