In Tài khoản kết chuyển

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản > Tài khoản kết chuyển >

In Tài khoản kết chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng In cho phép NSD in danh sách tất cả các tài khoản kết chuyển.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Tài khoản kết chuyển, kích chuột phải chọn “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.