Ghi giảm

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài sản cố định >

Ghi giảm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Ghi giảm cho phép NSD nhập số liệu khi có các nghiệp vụ ghi giảm TSCĐ phát sinh trong năm hạch toán như: nhượng bán, thanh lý, điều động…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Tài sản cố định muốn ghi giảm.

-       Kích chuột phải chọn “Ghi giảm”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.