Ghi tăng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài sản cố định >

Ghi tăng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Ghi tăng cho phép NSD nhập số liệu khi có các nghiệp vụ ghi tăng TSCĐ phát sinh trong năm hạch toán.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Tài sản cố định muốn ghi tăng.

-       Kích chuột phải chọn “Ghi tăng”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.