Xóa Tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài sản cố định >

Xóa Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa tài sản cố định khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Tài sản cố định cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Nếu TSCĐ đã có phát sinh như được ghi tăng, ghi giảm, đánh giá lại hoặc được nhập số dư ban đầu, NSD cần xóa chứng từ phát sinh hoặc xóa số dư ban đầu của TSCĐ đó thì mới có thể xóa TSCĐ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.