Sửa Tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài sản cố định >

Sửa Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về các tài sản cố định.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Tài sản cố định cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image556 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Tài sản cố định, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

Nếu TSCĐ đã có phát sinh như được ghi tăng, ghi giảm, đánh giá lại hoặc được nhập số dư ban đầu, NSD cần xóa chứng từ phát sinh hoặc xóa số dư ban đầu của TSCĐ đó thì mới có thể sửa Thông tin khấu hao.

Xem thêm

Thêm mới Tài sản cố định

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.