Xuất khẩu Định khoản tự động

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản > Định khoản tự động >

Xuất khẩu Định khoản tự động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép NSD xuất khẩu các định khoản tự động ra tệp có dạng .xml.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Kích chuột phải chọn “Xuất khẩu”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image578 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image579

-       Đặt tên tệp xuất khẩu tại ô File name.

-       Chọn đường dẫn tới vị trí muốn lưu tệp xuất khẩu.

-       Nhấn nút <<Save>>. Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn nút <<OK>> để kết thúc việc xuất khẩu định khoản tự động.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.