Nhập khẩu Định khoản tự động

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản > Định khoản tự động >

Nhập khẩu Định khoản tự động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép NSD nhập khẩu các định khoản tự động từ tệp có dạng .xml vào MISA Mimosa.NET 2014 để sử dụng.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Kích chuột phải chọn “Nhập khẩu”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image576 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image577

-       Chọn đường dẫn tới tệp cần nhập khẩu.

-       Nhấn chọn tệp cần nhập khẩu.

-       Nhấn nút <<Open>>. Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn nút <<OK>> để kết thúc việc nhập khẩu định khoản tự động.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.