Định khoản tự động

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản >

Định khoản tự động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Định khoản tự động ra đời nhằm mục đích giúp giảm thiểu các thao tác khi nhập chứng từ kế toán phát sinh, đặc biệt giúp cho người làm công tác kế toán dễ dàng thực hiện việc định khoản cho các nghiệp vụ kế toán mà không đòi hỏi phải có trình độ cao về nghiệp vụ. Thật đơn giản khi cập nhật số liệu, thay vì phải biết nghiệp vụ phát sinh phải định khoản như thế nào, nội dung cụ thể ra sao,… thì kế toán viên chỉ việc chọn nghiệp vụ phát sinh là đã hoàn thành phần lớn công việc của mình.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Tài khoản\Định khoản tự động, xuất hiện màn hình Định khoản tự động gồm 06 cột:

      Loại chứng từ: Loại chứng từ cần xây dựng định khoản tự động.

      Tên định khoản: Tên của định khoản tự động.

      TK Nợ: Tài khoản ghi Nợ khi hạch toán.

      TK Có: Tài khoản ghi Có khi hạch toán.

      Nghiệp vụ: Nghiệp vụ kế toán liên quan.

      Ngừng theo dõi: Cho biết định khoản tự động đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image574

Tại màn hình danh sách Định khoản tự động, NSD có thể thực hiện các Nghiệp vụ đáp ứng:

Thêm mới Định khoản tự động

Nhân bản Định khoản tự động

Xuất khẩu Định khoản tự động

Nhập khẩu Định khoản tự động

Sửa Định khoản tự động

Xóa Định khoản tự động

Nạp

In Định khoản tự động

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.