Thu gọn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Loại khoản >

Thu gọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Thu gọn cho phép NSD không hiển thị các Loại khoản chi tiết, trên màn hình chỉ hiển thị các Loại khoản tổng hợp.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Loại khoản, kích chuột phải chọn “Thu gọn” hoặc kích chọn biểu tượng image587 trên thanh công cụ. Khi đó NSD chỉ nhìn thấy các Loại khoản tổng hợp trên màn hình.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.