Xóa Loại tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại tài sản cố định >

Xóa Loại tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa Loại tài sản cố định khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Loại tài sản cố định cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Nếu một Loại TSCĐ có ít nhất một Loại TSCĐ con thuộc nó, cần phải xóa Loại TSCĐ con trước khi xóa Loại TSCĐ tổng hợp.

NSD cũng có thể xóa Loại TSCĐ ngay tại danh mục Tài sản cố định bằng cách: Trên cây Loại tài sản cố định, chọn Loại TSCĐ cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.