Sửa Loại tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại tài sản cố định >

Sửa Loại tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về loại tài sản cố định cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Loại tài sản cố định cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chọn biểu tượng image556 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Loại tài sản cố định, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

NSD cũng có thể sửa Loại TSCĐ ngay tại danh mục Tài sản cố định bằng cách: Trên cây Loại tài sản cố định, chọn loại TSCĐ cần sửa sau đó kích chuột phải chọn “Sửa”.

Xem thêm

Thêm mới Loại tài sản cố định

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.