In Mã thống kê

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mã thống kê >

In Mã thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng In cho phép NSD in danh sách các mã thống kê.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Mã thống kê, kích chuột phải chọn “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.