In Nhóm tài khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản > Nhóm tài khoản >

In Nhóm tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng In cho phép NSD in danh sách tất cả các nhóm tài khoản.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Nhóm tài khoản, kích chuột phải chọn “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.