Xóa Nguồn kinh phí

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Nguồn kinh phí >

Xóa Nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Xóa cho phép xóa Nguồn kinh phí khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Nguồn kinh phí cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Nếu một Nguồn kinh phí có ít nhất một Nguồn kinh phí con thuộc nó, cần phải xóa Nguồn kinh phí con trước khi xóa Nguồn kinh phí tổng hợp.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.