Tìm kiếm cơ bản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý tài liệu > Tìm tài liệu >

Tìm kiếm cơ bản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

-       Nhập Tên Tài liệu cần tìm kiếm, lựa chọn Loại Tài liệu và khu vực tìm kiếm; chú ý không tích vào Thông số tìm kiếm nâng cao.

-       Nhấn nút <<Tìm>> để thực hiện việc tìm kiếm.

Kết quả tìm thấy sẽ hiển thị trong ô danh sách phía dưới. Ví dụ: Kết quả của việc tìm tài liệu có tên chứa từ “19”:

image1137

NSD có thể dễ dàng mở thư mục chứa tài liệu này bằng cách kích chuột phải vào tài liệu cần mở, chọn Mở thư mục chứa tài liệu.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.