Tìm tài liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý tài liệu >

Tìm tài liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép tìm kiếm nhanh tài liệu bất kỳ được lưu trong phần mềm.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Kích chuột vào biểu tượng image1135 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1136

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên tài liệu

Tên tài liệu cần tìm kiếm

Loại tài liệu

Loại tài liệu cần tìm kiếm (Hình ảnh, âm nhạc hay viđêô; Tài liệu; Tất cả các tệp và thư mục)

Tìm trong

Giới hạn khu vực tìm kiếm (tìm trong thư mục nào của phân hệ)

Tìm kiếm nâng cao

Hiển thị màn hình tìm kiếm nâng cao. Chức năng này chỉ hoạt động khi Loại tài liệu không phải là Tất cả các tệp và thư mục.

Tìm

Thực hiện tìm kiếm

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc tìm kiếm

Có hai kiểu tìm kiếm: Tìm kiếm cơ bảnTìm kiếm nâng cao

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.