Xóa

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý tài liệu >

Xóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép xóa tài liệu hoặc thư mục trong danh sách.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn tài liệu hoặc thư mục cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa” hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+D.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

NSD cũng có thể xóa thư mục bằng cách: trên thanh tác nghiệp kích chọn thư mục cần xóa, sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.