Nạp dữ liệu báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Màn hình báo cáo chi tiết >

Nạp dữ liệu báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép cập nhật trực tiếp dữ liệu từ các chứng từ liên quan vào báo cáo hiện thời. Ví dụ: NSD mở Sổ quỹ tiền mặt và phát hiện có sai sót về số tiền trên một phiếu thu. Khi đó, NSD có thể mở và sửa phiếu thu đó rồi thực hiện Nghiệp vụ đáp ứng Nạp để cập nhật con số mới lên Sổ quỹ tiền mặt mà không cần phải đóng và mở lại Sổ quỹ tiền mặt.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Ví dụ: Mở Sổ quỹ tiền mặt và phát hiện phiếu thu PT00001 ghi số tiền sai. Số tiền đã thu từ khách hàng về nhập quỹ là 12.000.000 nhưng trên chứng từ chỉ ghi con số là 22.000.000. Cụ thể như hình sau:

image497

-       Khi đó, NSD kích chọn phiếu thu PT01001 ngay tại màn hình Sổ quỹ tiền mặt để mở và sửa lại số tiền thành 12.000.000.

-       Sau khi sửa phiếu thu, kích chuột vào biểu tượng Nạp lại báo cáo image498 trên thanh công cụ của Sổ quỹ tiền mặt, xuất hiện hộp hội thoại Tham số báo cáo.

image499

-       Nhấn nút <<Đồng ý>>, số tiền của phiếu thu đã sửa sẽ được cập nhật lại vào báo cáo như hình sau:

image500

Nghiệp vụ đáp ứng Nạp dữ liệu báo cáo được thực hiện tương tự đối với các loại báo cáo và sổ sách kế toán khác.

Xem thêm

Truy vấn ngược

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.