Tải về

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý tài liệu >

Tải về

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép lưu tài liệu từ phần mềm về máy tính.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn tài liệu cần tải về.

-       Kích chuột phải chọn “Tải về”, xuất hiện hộp hội thoại:

image1134

-       Chọn vị trí lưu tài liệu trên máy tính.

-       Nhấn nút <<Save>> để hoàn tất việc tải tài liệu.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.