In

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Đề tài >

In

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Chức năng In cho phép NSD in danh sách tất cả các Đề tài.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Đề tài, kích chuột phải chọn “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.