Nạp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Đề tài >

Nạp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Chức năng Nạp cho phép làm tươi dữ liệu, cập nhật dữ liệu mới nhất lên danh sách Đề tài

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Đề tài, kích chuột phải chọn “Nạp”, hoặc nhấn phím F5, hoặc kích chuột vào biểu tượng image559 trên thanh công cụ.