Điều chỉnh dự toán

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kho bạc >

Điều chỉnh dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi có quyết định điều chỉnh dự toán thì ghi nhận như thế nào?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oĐầu năm ngân sách, khi có quyết định giao dự toán từ cơ quan có thẩm quyền, kế toán ghi nhận dự toán chi tiết theo nguồn, chương, khoản, nhóm mục chi, chương trình mục tiêu nếu có

oTrong năm khi có thay đổi về nhiệm vụ được giao, thay đổi về chính sách, nguồn kinh phí, đơn vị có quyết định điều chỉnh dự toán.

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oNợ TK 008 hoặc 009

hmtoggle_plus1Ví dụ

oNgày 10/07/2015 đơn vị nhận được quyết định điều chỉnh dự toán số 0189 chi tiết như sau:

Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: khoản 491, kinh phí thường xuyên, điều chỉnh giảm 300.000.000

Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: khoản 492, kinh phí thường xuyên, điều chỉnh giảm 100.000.000

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán

 Xem phim hướng dẫn

 

                 

 

 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Vào phân hệ Kho bạc, chọn Điều chỉnh dự toán Nhấn thêm trên thanh công cụ

Nhập thông tin ngày quyết định, số quyết định, diễn giải

Nhập thông tin ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ

Nhập thông tin chi tiết: Thông tin chi tiết phần mềm tự động hiển thị số nhận dự toán đến thời điểm hiện tại của đơn vị. Anh chị chỉ cần nhập số điều chỉnh vào cột tương ứng. Trường hợp điều chỉnh tăng anh chị nhập số dương bình thường, điều chỉnh giảm anh chị nhập số âm. Phần mềm tự động tính ra số dự toán được nhận sau khi điều chỉnh

dc du toan

 

oAnh chị kiểm tra lại thông tin, sau đó nhấn Cất để hoàn thanh điều chỉnh dự toán.